Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wspomnienia

Drukuj

Profesor dr hab. Józef Wołoch, 1926-2013

12.07.2013 | Aktualizacja: 20.02.2014 11:45

Profesor dr hab. Józef Wołoch

Społeczność akademicka Politechniki Wrocławskiej straciła 5 lipca 2013 r. swojego wieloletniego i oddanego pracownika – Profesora Józefa Wołocha.
Urodził się 11 stycznia 1926 r. w Grudziądzu. Swoje życie zawodowe związał początkowo z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie w 1951 r. uzyskał stopień magistra prawa. W 1963 r. został starszym wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji UWr. I tamże, w 1965 r., uzyskał stopień naukowy doktora. Rok później został kierownikiem zakładu, a następnie dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. W 1968 r. mianowany docentem, a w 1975 r. obronił pracę habilitacyjną na Uniwersytecie Warszawskim. Rada Państwa nadała mu tytuł profesora w 1982 r. Wypromował 5 doktorów. W czasie działalności naukowo-dydaktycznej opublikował 96 prac naukowych, w tym trzy podręczniki oraz m.in. wyniki badań nad systemami informatycznymi, zwłaszcza PESEL i MAGISTER.
Pracę naukową łączył z działalnością w Związku Prawników Polskich, Towarzystwie Miłośników Wrocławia, Towarzystwie Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Profesor Józef Wołoch zaangażowany był także w działalność różnych gremiów naukowych jako uczestnik wielu zespołów doradczych, kongresów krajowych i konferencji w: Moskwie, Pecs, Bratysławie, Sofii, Dreźnie, Madrycie i Georgetown (Washington dc).
W latach 1999-2012 pracował w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu. Opublikował podręcznik „Nauka Administracji i Polityki Administracyjnej” oraz publikację „Stan prawa informatycznego...”.
Stanowił podporę intelektualną prac środowiska wrocławskiego, chętnie dzielił się swą bogatą wiedzą prawniczą i politologiczną. Był, między innymi, autorem referatu na sympozjum „Pięćdziesięciolecie Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju” w 1998 r., a w 2005 r. współorganizował konferencję naukową „Ferdynand Lasalle a wyzwania dla współczesnej socjaldemokracji europejskiej”.
Za swoje osiągnięcia został odznaczony m.in. Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej, rosyjskim medalem marszałka Żukowa, złotym medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju; odznakami: złotą Odbudowy Warszawy, Budowniczy Wrocławia, Zasłużony Działacz Kultury, złotą Zasłużony dla woj. i m. Wrocławia, złotą Towarzystwa Miłośników Wrocławia, złotą TNOiK. W 2001 r. wpisany do „Księgi Zasłużonych dla Związku Żołnierzy LWP”.
W Zmarłym straciliśmy znanego i cenionego Pracownika i Organizatora życia naukowego, nieocenionego nauczyciela.

dr hab. inż. Zdzisław Szalbierz, prof. PWr
dziekan Wydziału informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej