Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Badania i Technologie

Drukuj

ANEYE - nieinwazyjna metoda diagnostyki jaskry

30.04.2014 | Aktualizacja: 05.05.2014 11:30

(fot. archiwum Moniki Danielewskiej)

10 LAT W UNII EUROPEJSKIEJ. Zaburzenia w krążeniu ocznym są kluczowym zagadnieniem w ocenie wczesnego stadium jaskry – mówi dr inż. Monika Danielewska z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Przez dwa lata w ramach projektu „ANEYE” prowadziła badania, których efektem są m.in. nowo zaobserwowane zależności pomiędzy sygnałami tętna gałkowego i pracy serca 

Środki finansowe otrzymała w ramach programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Ventures, współfinasowanego przez Unię Europejską.

ue-pwr_1.jpg
– Projekt rozpoczęłam w 2011 roku, w trakcie moich studiów doktoranckich. Możliwość realizacji samodzielnych badań była dla mnie ogromnym wyzwaniem. Podjęłam współpracę nie tylko z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, ale także z parterami przemysłowymi i medycznymi. Jako kierownik projektu koordynowałam zarówno przebieg prac badawczych, jak i spraw formalnych oraz prowadziłam akcje promocyjne. Cieszę się, że zrealizowałam wszystkie zaplanowane cele – mówi dr Danielewska.

W ramach badań, które zakończyły się w 2013 roku, jako pierwsza zaobserwowała i opisała zjawisko dykrotyzmu w pulsie oka. – Dykrotyzm oka związany jest z obecnością podwójnego pulsu w kształcie sygnału pulsacyjnych przemieszczeń rogówki u starszych osób zdrowych, chorych na jaskrę i z podejrzeniem choroby, a jego zależności fazowe od sygnałów pracy serca mają potencjał w diagnostyce jaskry – tłumaczy dr Monika Danielewska. Dodaje, że zaproponowana przez nią metodologia może być pomocna w ocenie wiekowych zmian w krążeniu ocznym oraz w diagnozowaniu chorób oka o podłożu naczyniowym, m.in. takich jak jaskra.
Do bezdotykowych pomiarów sygnałów tętna gałkowego młoda badaczka zastosowała ultradźwiękowe czujniki do pomiaru odległości. – System pomiarowy może posłużyć nie tylko jako narzędzie diagnostyczne w badaniach okulistycznych, ale także w przemyśle do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń o małej amplitudzie – mówi dr Danielewska. Zamierza kontynuować badania. Wyniki jej dotychczasowych obserwacji zainteresowały lekarzy i producentów sprzętu diagnostycznego. 


Partnerami projektu byli: Zespół Fizyki Medycznej profesora Andrzeja Kowalczyka z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr n. med. Patrycja Krzyżanowska-Berkowska z Katedry i Kliniki Okulistyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Firma UltraLab Dariusz Kosz oraz Biuro Badawczo-Rozwojowe firmy Optopol Technology SA (grupa Canon).
Iwona Szajner
**Projekt „ANEYE” – Analiza zależności fazowych pomiędzy tętnem gałkowym a aktywnością układu sercowo-naczyniowego jako narzędzie diagnostyczne jaskry i stanu ukrwienia oka, Zrealizowany w ramach programu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Koszt 154 tys. złotych.