Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Badania i Technologie

Drukuj

Profesor Ivo W. Rangełow stypendystą Humboldta na Politechnice Wrocławskiej

24.03.2015 | Aktualizacja: 02.04.2015 13:43

Profesor Ivo W. Rangełow studiował na Politechnice Wrocławskiej. Tu obronił doktorat i zyskał stopień doktora habilitowanego (fot. archiwum ZMMiN)

Jest profesorem Uniwersytetu Technologicznego w Ilmenau w Niemczech, ale też absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Profesor Rangełow na naszej uczelni będzie prowadził badania z zakresu nanolitografii
Przyjedzie na PWr w ramach stypendium naukowego im. Aleksandra von Humboldta. Swój projekt będzie realizował na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki przy współpracy profesora Teodora Gotszalka. – Znamy się od wielu lat. Działamy w podobnych zagadnieniach związanych z mikro- i nanotechnologiami – mówi profesor Gotszalk. - Profesor Ivo Rangełow w swoich laboratoriach w Niemczech zajmuje się wytwarzaniem układów mikro- i nanoelektromechanicznych (MEMS/NEMS), natomiast grupa wrocławska, skupiona wokół naszego zakładu, opracowuje otoczenie pomiarowo-sterujące do nich. Dzięki temu w naszych wspólnych projektach możemy  się  sprawnie uzupełniać.
Profesor Gotszalk dodaje, że jako partnerzy naukowi uczestniczyli w dużych europejskich programach ramowych: PRONANO i TASNANO. - Profesor Rangełow ściśle współpracuje z wieloma polskimi ośrodkami badawczymi, m.in. Instytutem Technologii Elektronowej w Warszawie. To właśnie ITE Warszawa nadzoruje w tej chwili międzynarodowy grant NANOHEAT, w którym uczestnikami są Politechnika Wrocławska i Uniwersytet w Ilmenau. 


Na naszej uczelni profesor Ivo W. Rangełow będzie realizował projekt „Scanning probe techniques for self-assembly of block co-polymers at nanoscale”. – Chodzi o pomiary cienkich warstw polimerowych stosowanych do tzw. nanolitografii, czyli wytwarzania struktur o zadanym kształcie i wielkości pojedynczych nanometrów – wyjaśnia profesor Gotszalk.
Przy okazji wizyt profesora Rangełowa odbędą się też wspólne seminaria, wykłady i warsztaty. - Cieszę się bardzo, że Ivo przyjeżdża, jest to człowiek nadzwyczaj pozytywnie nastawiony do świata – opowiada profesor Gotszalk. – Ma dużo zapału. Jest pogodny i życzliwy, a do tego szalenie pracowity. Pamiętam, że nie raz – czy to u niego w Niemczech, czy u nas w laboratorium – siedzieliśmy przy mikroskopach do wczesnych godzin porannych. Ivo potrafi zespół naładować i naprawdę zmobilizować dobrą energią. Ponieważ jest człowiekiem bardzo zajętym, myślę, że pojawi się na Politechnice po wakacjach.
Profesor Ivo W. Rangełow z pochodzenia jest Bułgarem. Studiował na Politechnice Wrocławskiej, gdzie na Wydziale Elektroniki obronił doktorat (w 1982 roku) i zyskał stopień doktora habilitowanego (1996). Przez jakiś czas pracował na uczelni, potem wyjechał do Niemiec. – Trzeba podkreślić, że profesor Rangełow bardzo dba o utrzymywanie kontaktów naukowych z polskimi ośrodkami – mówi profesor Teodor Gotszalk. – Pamiętam, jak w 1993 roku wyjechałem na stypendium DAAD do Kassel, to trafiłem właśnie do jego laboratorium w Instytucie Fizyki Technicznej. Zupełnie przez przypadek, nie wiedząc, że on tam pracuje. Od tego czasu stale mamy ze sobą kontakt. W swoje projekty badawcze chętnie angażuje polskich naukowców.
Konkurs o stypendium Fundacji Humboldta zorganizowano już po raz osiemnasty. Jest to forma wsparcia finansowego aktywnych naukowo i wybitnych niemieckich uczonych, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy. Patronem stypendium jest Aleksander von Humboldt (1769-1859), niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf, który współpracował z wieloma Polakami, był honorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie i pierwszym propagatorem poezji Adama Mickiewicza w Niemczech.
Od 20 lat polskim partnerem programu jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Na mocy porozumienia wyróżnienia stypendialne mogą być przyznawane zarówno polskim naukowcom na badania w Niemczech, jak odwrotnie – czego przykładem jest m.in. przyjazd profesora Ivo W. Rangełowa na Politechnikę Wrocławską.
Iwona Szajner