Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Historia

Drukuj

Wszystko zaczęło się na Politechnice Wrocławskiej

19.05.2015 | Aktualizacja: 22.05.2015 09:29

Uczestnicy pierwszego wykładu profesora Kazimierza Idaszewskiego, 15 listopada 1945 roku (fot. Muzeum PWr)

Pierwszy wykład w dziejach Politechniki Wrocławskiej dla studentów IV roku Oddziału Elektrycznego Wydziału Mechaniczno - Elektrotechnicznego wygłosił profesor Kazimierz Idaszewski w czwartek 15 listopada 1945 r. o godz. 9.30

Zainaugurowano tym samym działalność polskich szkół wyższych w stolicy Dolnego Śląska. Nieprzypadkowo 15 listopada, w każdą rocznicę wykładu, obchodzone jest we Wrocławiu Święto Nauki.
Niestety problem pierwszeństwa wykładu profesora Idaszewskiego od lat budzi środowiskowe spory. Przeciwstawiany jest mu bowiem odczyt profesora Ludwika Hirszfelda dla członków Straży Akademickiej, który odbył się już 6 września 1945 r. 
Trudno jednak uznać, że ten ostatni był wydarzeniem akademickim. Dekret z 24 sierpnia 1945 r. ustanawiał we Wrocławiu polskie uczelnie z dniem 19 września 1945 r., a zatem – w sensie prawnym – 6 września 1945 r. wrocławskich szkół wyższych jeszcze nie było. 
Kolejną kontrowersję wprowadza zaczerpnięta ze wspomnień profesora Stanisława Kulczyńskiego informacja o dwóch równolegle przeprowadzonych inauguracjach. Miały się one odbyć 15 listopada 1945 r. zarówno na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu (wykład profesora Ludwika Hirszfelda), jak i na Politechnice z udziałem profesora Idaszewskiego. 
Tak sformułowanej wiadomości przeczą jednak informacje zamieszczone w ówczesnej prasie, pilnie śledzącej postępy w organizacji wrocławskich szkół wyższych. Jak wynika z lektury informacji prasowych, które pod datą 15 listopada odnotowały jedynie wystąpienie profesora Idaszewskiego, owa druga inauguracja mogła mieć miejsce dopiero 26 listopada, kiedy o godz. 8 odbył się pierwszy wykład na uniwersyteckim Wydziale Lekarskim. 
Spór o pierwszeństwo mógł się zakończyć już kilkadziesiąt lat temu. W 1970 r., w 25. rocznicę powstania wrocławskiego ośrodka akademickiego, profesor Władysław Floryan oceniając znaczenie listopadowego wystąpienia profesora Idaszewskiego napisał bowiem: „Ten »pierworodny« wykład nie był już okolicznościową prelekcją, a takich wygłoszono kilka dla przyszłych studentów w tygodniach poprzedzających tę datę, ale wytyczał początek drogi szkolnictwa wyższego w stolicy Dolnego Śląska” .
**
Na zdjęciu (od lewej): Kazimierz Orłowski, Kazimierz Mściwujewski, Wilhelm Węglarski, Tadeusz Tomankiewicz, Bolesław Chojnacki, Paweł Baron, Jerzy Krzyczkowski, inż. Władysław Kołek, Witold Medyński, prof. Kazimierz Idaszewski, Antoni Weber, inż. Andrzej Jellonek, Zbigniew Orzeszkowski, Zdzisław Łosiak, Antoni Kozieł, Stanisław Fortuna, Zbigniew Jaszczewski, Zbigniew Godziński, Stefan Sieniawski. Fotografował Henryk Poniewierski.