Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Konferencje, Targi, Seminaria

Drukuj

Na Politechnice Wrocławskiej zaczął się III Polski Kongres Górniczy

14.09.2015 | Aktualizacja: 15.09.2015 09:04

III Polski Kongres Górniczy na Politechnice Wrocławskiej (fot. Krzysztof Mazur)

O najnowszych osiągnięciach polskiego górnictwa, rozwiązaniach technicznych i technologicznych, problemach i wyzwaniach rozmawiają na Politechnice Wrocławskiej uczestnicy III Polskiego Kongresu Górniczego. Uczestniczy w nim ponad trzystu naukowców, przedstawicieli branży górniczej, administracji rządowej, górniczej i geologicznej

III Polski Kongres Górniczy potrwa do środy. W tym czasie wysłuchamy ponad 140 referatów na 12 konferencjach tematycznych dotyczących m.in. górnictwa podziemnego i odkrywkowego, bezpieczeństwa w górnictwie, zgazowania węgla, górnictwa morskiego czy wód mineralnych, leczniczych i termalnych.


- Hasłem naszego kongresu jest „Górnictwo wczoraj, dziś i jutro”. Znając dobrze ewolucję metod wydobycia surowców i mając opanowane współczesne techniki, możemy mówić o górnictwie przyszłości – mówił na otwarciu kongresu prof. Wojciech Ciężkowski, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr, przewodniczący komitetu organizacyjnego uczelni. – Górnictwo to, oprócz metod tradycyjnych, będzie operowało coraz bardziej wyrafinowanymi metodami, będzie sięgać na coraz większe głębokości i w coraz trudniejsze warunki geologiczne. Dosięgnie dna mórz i oceanów, a nawet ciał Układu Słonecznego. Wszystko to prowadzi nas do powstania tzw. inteligentnej kopalni, czyli takiej, która jest bezpieczna dla pracowników, i wykorzystuje zaawansowaną technikę. Pokazuje nam to także, jaki kierunek powinna obrać edukacja górnicza. Absolwenci kierunków górniczych powinni mieć wielokierunkowe kompetencje, co umożliwi im łączenie wiedzy z różnych dziedzin nauki i techniki. Tak też przygotowujemy naszych studentów już dzisiaj.

Prof. Ciężkowski podkreślał także, że organizowany co cztery lata Polski Kongres Górniczy ma integrować środowisko górnicze i być platformą wymiany doświadczeń między nauką a praktyką przemysłową. 

Uczestników kongresu przywitał również Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. Zwrócił ich uwagę na to, że nasz region jest bardzo bogaty w surowce i prężnie się rozwija. – W zasadzie to brakuje nam tylko morza – żartował. – Mamy pokłady miedzi, węgla kamiennego i brunatnego, surowce ilaste, kruszywa służące w całym kraju do budowy dróg i autostrad, a także wody termalne i lecznicze, które także zamierzamy wykorzystać do budowy naszego potencjału. Mamy również prężnie działające firmy i świetne ośrodki naukowe z Politechniką Wrocławską na czele. 

Z kolei prof. Józef Dubiński, przewodniczący Światowego Kongresu Górniczego, tłumaczył, że polski kongres ma pomóc w zidentyfikowaniu referatów bardzo dobrych i interesujących nie tylko z polskiego punktu widzenia. Ich autorzy mogą później reprezentować nasz kraj właśnie na światowym kongresie. Najbliższy zaplanowano na październik 2016 r. Odbędzie się w Rio de Janeiro. – Do tej pory zorganizowaliśmy 23 światowe kongresy – opowiadał prof. Dubiński. – Zrzeszamy przedstawicieli 44 państw. Naszym celem jest stymulowanie rozwoju nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku technologii, a także stymulowanie nauki i otoczenia do innowacyjnych rozwiązań. Wzmacniamy również solidarność ludzi górnictwa na całym świecie, m.in. pomagając w rozwoju górnictwa krajów rozwijających się.

Pierwszy dzień Polskiego Kongresu Górniczego rozpoczął się sesją plenarną. Z prelekcją wystąpił na niej m.in. dr hab. Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź. Opowiedział o tym, jak KGHM stała się globalnym przedsiębiorstwem, kładąc nacisk na strategiczne podejście firmy do kupna kanadyjskiej firmy Quadra FNX, co było największą inwestycją w historii polskiej gospodarki, a także na współpracę ze środowiskiem naukowym. Przyznawał: - Od pewnego czasu w naszym kraju trwa tendencja do narzekania na jakość kształcenia na polskich uczelniach. Zewsząd słyszymy, że absolwenci są źle przygotowani. A to nie jest prawda. Udowadniają to osoby, które kończą Politechnikę Wrocławską, Akademię Górniczo-Hutniczą czy Politechnikę Śląską, a także uniwersytety ekonomiczne. To są naprawdę świetni młodzi ludzie z dużą wiedzą – mówił prezes KGHM. 

Wirth zaznaczył także, że ośrodki naukowe, z którymi współpracuje KGHM, są dla firmy „generatorami innowacji”. Dlatego zamierza ona zbudować centrum kompetencyjne, które zacieśni tę kooperację. W ten sposób KGHM chce stworzyć w pełni zintegrowany model zarządzania wiedzą.

W czasie sesji plenarnej kongresu sporo uwagi poświęcono także kwestiom związanym z ekologią. Prof. Marek Nieć z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, podkreślał potrzebę nowego spojrzenia na górnictwo jako źródło surowców i działalność w środowisku przyrodniczym. 

– Górnictwo postrzegane jest jako działalność wybitnie szkodliwa dla środowiska. Brakuje promocji pozytywnych efektów działalności górniczej – tłumaczył. – Tymczasem górnictwo stwarza możliwość m.in. odtworzenia bioróżnorodności na rekultywowanym obszarze, wymiany gleb mało urodzajnych na te lepszej kategorii czy odtworzenia lub tworzenia nowych warunków bytowania i migracji ryb.
Profesor pokazał także kilka takich pozytywnych przykładów z obszarów pogórniczych. I tak np. w kamieniołomach w Górach Świętokrzyskich, dzięki odpowiednim działaniom, zaobserwowano występowanie dwóch gatunków ptaków z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce.

Konferencje naukowe odbywające się w ramach kongresu  zaplanowano na poniedziałek i wtorek. W środę uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję przyjrzeć się bogactwu geologicznemu i górniczemu naszego regionu. Zwiedzą Zakłady Górnicze KGHM w Rudnej, Lubinie i Polkowicach-Sieroszowicach, a także zbiornik Żelazny Most. W tym czasie inna grupa pojedzie do sztolni w Krobicy, która jest częścią kopalni św. Jana, spróbuje wód leczniczych w Świeradowie Zdroju i wybierze się do Karpnik pod Jelenią Górą, by posłuchać o wodach termalnych. Pozostali z uczestników, którzy będą woleli pozostać na miejscu, zwiedzą Wrocław z przewodnikiem. 

W czasie kongresu 14 osobom zasłużonym dla rozwoju naszej uczelni zostały przyznane Złote Odznaki Politechniki Wrocławskiej. Uhonorowano nimi:

* Zbigniewa Bryję, prezesa PAK Górnictwo,
* prof. Piotra Czaję, dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej,
* prof. Józefa Dubińskiego, dyrektora naczelnego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach,
* prof. Mariana Dolipskiego, dziekana Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,
* Jarosława Kuźniara, dyrektora naczelnego ZG Polkowice-Sieroszowice, KGHM Polska Miedź,
* Annę Leśniak z Uzdrowiska Cieplice, Polska Grupa Uzdrowisk,
* Pawła Markowskiego, dyrektora naczelnego ds. produkcji górniczo-hutniczej KGHM Polska Miedź,
* prof. Marka Niecia z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie,
* Krzysztofa Porębskiego, dyrektora naczelnego ZG Rudna, KGHM Polska Miedź,
* Andrzeja Przybycina, zastępcę dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, dyrektora ds. Państwowej Służby Geologicznej,
* Marzenę Skrzyniarz z Uzdrowiska Kołobrzeg,
* dr Lesława Skrzypczyka, zastępcę dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dyrektora ds. Państwowej Służby Hydrogeologicznej,
* Krzysztofa Tkaczuka, dyrektora naczelnego ZG Lubin, KGHM Polska Miedź,
* Stanisława Żuka, wiceprezesa ds. wydobycia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna w Bełchatowie.
IMG_1679.jpg
Kongres współorganizują Komitet Górnictwa PAN, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Komisja Nauk Górniczych Oddziału PAN we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa – Oddział Wrocław.

Lucyna Róg