Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Ludzie Politechniki

Drukuj

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej nagrodzeni przez premiera

17.08.2015 | Aktualizacja: 17.08.2015 13:46

Prof. Marek Samoć ze swoim zespołem (fot. Krzysztof Mazur)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała listę uczonych, którzy zostali wyróżnieni za wybitne rozprawy doktorskie, osiągnięcia, które są podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego, oraz za działalność naukową, naukowo-techniczną i artystyczną w 2014 r. Wśród laureatów nagród jest pięciu naukowców z naszej uczelni

Nagrodę za wybitny dorobek naukowy otrzymał prof. Marek Samoć z Wydziału Chemicznego PWr. Nasz naukowiec pracuje nad nowymi kierunkami w badaniach nieliniowych zjawisk optycznych (gdzie optyczne własności ośrodka zależą od natężenia padającego światła) i ich fizykochemicznych następstw. Takie zjawiska wykorzystuje się obecnie w nowoczesnych technologiach, np. przy budowie laserów. Profesor jest także laureatem programów „Welcome” i „Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu MAESTRO 5 Narodowego Centrum Nauki.


Drugą nagrodę za osiągnięcie naukowe przyznano prof. Eugeniuszowi Rusińskiemu i dr. Marcinowi Kowalczykowi z Wydziału Mechanicznego. Doceniono w ten sposób stworzone przez nich sprzęgło przeciążeniowe rozłączne mechatronicznego systemu bezpieczeństwa napędu głównego koparki wielonaczyniowej.
Rozwiązanie zaproponowane przez naukowców chroni przed przeciążeniem mechanizm koparki, natrafiający podczas wydobycia na ciężkie głazy. Nie wymaga stosowania elementów znacznie rozbudowujących istniejące układy napędowe, działa w pełni automatycznie i adaptuje się samoczynnie do warunków pracy. Uczeni opracowali oryginalny mechatroniczny system pomiaru narastania udarowego momentu obciążenia przekładni, w bardzo krótkim czasie - poniżej 0.18 i rozłączanie układów koparki za pomocą sprzęgła przeciążeniowego. Pozwoliło to na duże oszczędności w kopalniach Turów i Bełchatów, które zastosowały sprzęgło w swoich koparkach. Rozwiązanie to zostało także zastosowane w koparce sprzedanej do kopalni węgla brunatnego w Neyweli, w Indiach.
Sprzęgło zostało także nagrodzone przez WIIPA (World Invention Intellectual Property Associations) na międzynarodowej wystawie wynalazczości Taipei International Invention Show and Technomart w 2013 r.

Za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanegonagrodzono dr. hab. Marcina Nyka z Wydziału Chemicznego. Opublikował on pracę „Synteza i właściwości koloidalnych roztworów nieorganicznych nanoczasteczek dla zastosowań w fotonice i biofotonice”. Jego badania to nowoczesna inżynieria materiałowa związana z materiałami nadającymi się do optycznej diagnostyki nowotworów.
Podstawowym materiałem stosowanym przez naukowca był NaYF4. Poddawał go wielu różnorodnym modyfikacjom. Przede wszystkim domieszkował jonami ziem rzadkich, by uzyskać konkretne właściwości optyczne i magnetyczne, które są następnie podstawą diagnozowania.

Wyróżniono także rozprawę doktorską dr. Mariusza Uchrońskiego – „Równoległe i rozproszone algorytmy optymalizacji w elastycznych systemach wytwarzania”.
ach