Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Ludzie Politechniki

Drukuj

Profesor Kazimierz Czapliński świętował 90. urodziny

23.06.2016 | Aktualizacja: 23.06.2016 13:47

Prof. Kazimierz Czapliński (fot. ACH)

Na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego jubileusz 90-lecia świętował profesor Kazimierz Czapliński. Życzenia jubilatowi złożyli  przedstawiciele Politechniki Wrocławskiej oraz goście z kraju i zagranicy

Obecną pozycję naszej uczelni zawdzięczamy właśnie takim osobom jak profesor - mówi prof. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej. – Przez długie lata tworzył pan politechnikę, budował, ale też wychowywał pokolenia godnych następców. Dzięki niemu sztafeta cały czas trwa. Cieszę się, że pan profesor stale utrzymuje kontakt z uczelnią. W imieniu całej społeczności akademickiej dziękuję, gratuluję osiągnięć i życzę dużo zdrowia i pomyślności.
Życzenia składali też przedstawiciele innych uczelni, instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz uczestnicy konferencji naukowo-technicznej „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych”, która w tym czasie odbywa się we Wrocławiu. Goście podkreślali liczne osiągnięcia naukowe profesora Kazimierza Czaplińskiego, jego zaangażowanie w sprawy społeczne, a także ogromną życzliwość i otwartość.
Prof. Cezary Madryas, prorektor ds. rozwoju, rektor-elekt i absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego:  -  Pozwolę sobie na osobisty wątek. Mocno w pamięci mam wydarzenie sprzed wielu lat, został pan wtedy dziekanem i odbyło się pierwsze kolokwium habilitacyjne. To było moje kolokwium. Pamiętam tę atmosferę, a pan profesor mnie uspokajał.  Dziękuję za wszystko i życzę  sił do realizacji dalszych pomysłów. Wiem, że pan profesor ciągle ma ich jeszcze wiele.
Profesor Kazimierz Czapliński studiował na Politechnice Gdańskiej, a pracę na wrocławskiej uczleni uczelni rozpoczął w 1957 r. Dziesięć lat później obronił rozprawę doktorską i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 1971 r. został mianowany na stanowisko docenta, a w roku 1990 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1995 r. otrzymał powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.
W czasie swojej pracy na PWr był m.in. odpowiedzialny za budowę gmachu Instytutu Budownictwa, pełniąc funkcję „seniora budowy”, był zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, a w latach 1993-1996 także dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.
Dorobek publikacyjny prof. Czaplińskiego liczy ponad 150 pozycji, w tym trzy książki. Wypromował  czterech doktorów i ponad 200 magistrów. Jest autorem licznych i recenzji wydawniczych, recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, opinii do tytułów naukowych i doktoratów h.c.
Po przejściu na emeryturę jeszcze przez wiele lat prowadził wykłady dla studentów oraz był opiekunem wielu prac magisterskich. Do dzisiejszego dnia aktywnie uczestniczy w działalności wydziału, wspierając go swoim doświadczeniem. Ponadto jest członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
Obchody 90-lecia urodzin profesora obyły się 22 czerwca w auli gmachu głównego. Posiedzeniu rady przewodniczył prof. Jerzy Hoła, dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr. Podczas uroczystości wystąpił Chór Politechniki Wrocławskiej.
ISZ