Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Ludzie Politechniki

Drukuj

Profesor Jędrusik w Radzie ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

30.10.2014 | Aktualizacja: 13.11.2014 13:51

Profesor Maria Jędrusik (fot. Krzysztof Mazur)

Unia Europejska ograniczy emisję CO2 o co najmniej 40 proc. do 2030 r., względem roku 1990 – takie ustalenia zapadły w Brukseli. W jakim kierunku rozwijać się będzie polska energetyka? Doradzać rządowi w tym zakresie ma rada społeczna, w której składzie PWr ma swojego przedstawiciela
Na początku października w Ministerstwie Gospodarki członkom społecznej rady wręczono nominacje. Weszło do niej 18 osób, w tym przedstawicielka wrocławskiego środowiska naukowego profesor Maria Jędrusik z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej (W9).
- Jednym z obszarów działań, którym zajmuję się wraz z moim zespołem, są badania nad rozwojem technologii ograniczania emisji submikronowych cząstek pyłów z procesów spalania węgla. Submikronowe cząstki pyłów (tzw. PM2,5 i mniejsze) zawierają substancje toksyczne (w tym rtęć i kadm), a więc są groźne dla zdrowia i życia ludzi – opisuje tematykę swoich badań profesor Maria Jędrusik. - Ograniczenie emisji tych pyłów to przede wszystkim zwiększenie skuteczności odpylania spalin poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych w konstrukcji urządzeń odpylających, takich jak filtry tkaninowe i elektrofiltry.
Prace zespołu profesor Jędrusik skupiają się na nowych konstrukcjach elektrofiltrów oraz technologiach kondycjonowania spalin w celu utleniania rtęci i podwyższenia skuteczności usuwania jej w elektrofiltrach. - Badania prowadzimy we współpracy z producentami elektrofiltrów oraz z elektrowniami, a wyniki prac znalazły zastosowanie w przemyśle – mówi profesor Jędrusik. - U podstawy naszych działań leży przekonanie, że nowoczesne bloki energetyczne z wysokosprawnymi instalacjami oczyszczania spalin mogą sprostać  standardom emisyjnym w zakresie czystości spalin.

Unijne porozumienie przewiduje, że udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii elektrycznej w UE wyniesie co najmniej 27 proc. w 2030 r. Obecnie jest to około 14 proc.
Kompromis przewiduje, że mniej zamożne kraje Unii (z PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030 r.
Konieczność pogodzenia krajowego bilansu energetycznego, opartego głównie o wykorzystanie węgla, z celami unijnej polityki klimatyczno-energetycznej to spore wyzwanie. Bez rozwoju badań naukowych nad nowymi technologiami nie jest możliwe budowanie krajowej gospodarki przyjaznej środowisku. Wydaje się, że w polskich warunkach największy potencjał leży m.in. w technologiach zmniejszających wpływ paliw konwencjonalnych na środowisko, ale również w odnawialnych źródłach energii, technologii jądrowej oraz gazie łupkowym. Potrzebny jest też wkład w technologie, które lepiej pomogą nam wykorzystać paliwa krajowe.
Jaki byłby najkorzystniejszy dla nas miks energetyczny? – Z pewnością zawierający również energetykę jądrową, bo jej rozwój wiąże się z rozwojem technologicznym oraz bezpieczeństwem energetycznym kraju – uważa profesor Jędrusik. - Polska jest w znakomitej sytuacji, bo może budować nowoczesną energetykę – dodaje profesor.
Przewodniczącym Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki został profesor Jerzy Buzek. Pełny skład rady można znaleźć tutaj.
Katarzyna Górowicz-Maćkiewicz