Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Ludzie Politechniki

Drukuj

Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

27.02.2013 | Aktualizacja: 08.03.2013 16:21

Prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski

​Urodził się w 1952 r. w Lądku‑Zdroju. Studia na ówczesnym Wydziale Górniczym PWr ukończył w 1974 r. Doktorat uzyskał w 1978 r., a w 1990 r. – na podstawie rozprawy Studium hydrogeochemii wód leczniczych Sudetów polskich – stopień dra habilitowanego. W 1995 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 2009 r. otrzymał tytuł profesora.
Od 1990 r. kierował Zakładem Geologii w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki, a od 1998 r. kieruje Zakładem Geologii i Wód Mineralnych w Instytucie Górnictwa PWr. W kadencji 2005-2008 – członek Senatu PWr, a w kadencji 2008-2012 – prodziekan ds. nauki i rozwoju kadry naukowej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr.
Prof. Ciężkowski tworzy naukową szkołę górnictwa wód leczniczych. Główny kierunek jego zainteresowań to poszukiwanie, eksploatacja i ochrona wód leczniczych Polski, z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badań wód podziemnych, w tym metod znacznikowych ochroną środowiska w zakresie przyrody nieożywionej. Ostatnio podjął prace w Arktyce. Znaczące wyniki badań uzyskał dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (m.in. z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej w Wiedniu). Autor i współautor ponad 250 prac naukowych, z czego 143 opublikowano – w tym dziewięć książek (sześć pod jego redakcją naukową). Z prac niepublikowanych 35 wdrożono do praktyki (najważniejsza – dokumentacja hydrogeologiczna złoża wód leczniczych Krynicy-Zdroju). Wypromował sześciu doktorów, ma 80 cytowań oraz H-index 4.
Członek wielu gremiów, m.in.: Komitetu Górnictwa PAN, Komisji Hydrogeologii Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Komisji Nauk Górniczych oraz Komisji Nauk o Ziemi Oddziału PAN we Wrocławiu, Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych oraz Głównej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej przy Ministrze Środowiska, Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych, Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Komisji ds. Zagrożeń Wodnych Wyższego Urzędu Górniczego. Wieloletni członek i przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz Naukowego Komitetu Opiekuńczego (obecnie Zespołu Opiniodawczo-Doradczego Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu) Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Należy do wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw i organizacji (m.in. International Association of Hydrogeologists, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polskiego Klubu Ekologicznego). Posiada uprawnienia geologa górniczego oraz geologiczne kat. IV; biegły w zakresie postępowania wodnoprawnego i sporządzania ocen oddziaływania na środowisko; jest generalnym dyrektorem górniczym III stopnia.
Odznaczony Złotą Odznaką „Zasłużony dla polskich uzdrowisk”, Złotą Odznaką PWr, odznaką „Zasłużony dla górnictwa RP”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej, Złotym Medalem „Za długoletnią służbę”, odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.

oprac. km
Zdjęcia: Krzysztof Mazur