Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Sprawy studenckie

Drukuj

Najlepsze studenckie projekty z Wydziału Elektroniki w jednym miejscu. Zobaczymy je na konferencji

18.05.2015 | Aktualizacja: 17.06.2015 11:23

Instalacja "Kwartet na pomidory" (fot. M. Nikodem)

W Centrum Sztuki WRO od kilku dni można oglądać niezwykłą interaktywną kompozycję „Kwartet na pomidory”. Do jej powstania w ubiegłym roku przyczynili się studenci z Wydziału Elektroniki PWr w ramach przedmiotu projekt zespołowy. Tegoroczne studenckie konstrukcje, aplikacje i inne realizacje już w czerwcu obejrzymy na specjalnej konferencji

Pomysłodawcą „Kwartetu na pomidory” jest Maciej Markowski, muzyk i programista, znany z zespołu Małe Instrumenty. W technicznej realizacji jego koncepcji pomogli studenci z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej – Rafał Sumisławski i Marek Korzeniowski. Efekty ich wspólnej pracy można od kilku dni oglądać w ramach Biennale WRO w Centrum Sztuki WRO

W podwieszanych pod sufitem instalacjach - inkubatorach rosną pomidory. W każdej z nich zaprogramowany wczesniej system czuwa, by rośliny miały odpowiednią temperaturę i wilgotność, a nawet zapewnia im właściwy przewiew. Obsługa pomidorów i pomiary ich wzrostu są sprzężone z innym elementem systemu, który te informacje przekuwa na dźwięki instrumentów – cytry, gitary, gitary elektrycznej i pianina. - Całość tworzy powstającą w czasie rzeczywistym kompozycję dźwiękową, która jest odgrywana przez zainstalowane w inkubatorach głośniki – opowiada Maciej Markowski. 


Studenci Politechniki Wrocławskiej pracowali nad instalacją w ramach obowiązkowego przedmiotu na studiach – projekt zespołowy. W ubiegłym roku powstał prototyp inkubatorów, a w kolejnych miesiącach był rozwijany. 

„Kwartet na pomidory” jest projektem wyjątkowym, ale już sama forma pracy nad nim - pod okiem, a nawet niejako na zamówienie osoby, instytucji czy firmy z zewnątrz - jest nowym standardem wprowadzonym na Wydziale Elektroniki PWr. Od kilku semestrów wydział zaprasza do współpracy zewnętrzne podmioty – najczęściej duże firmy, które wyznaczają tematy projektów, jakie mogliby zrealizować studenci. Kilkuosobowe studenckie grupy pod opieką prowadzącego zajęcia, ale przede wszystkim we współpracy z firmą, przez cały semestr pracują nad konkretną instalacją, aplikacją czy innym rozwiązaniem, które wymaga ich wiedzy i umiejętności. Dzięki temu uczą się pracy w grupie – podziału obowiązków, odpowiedzialności, wzajemnego mobilizowania się - i pod presją czasu. Pod koniec czerwca najlepsze projekty są prezentowane na Konferencji Projektów Zespołowych.

W tegorocznej edycji tego programu swoje projekty zgłosiło 19 firm, a 11 współpracuje przy ich realizacji. To: Thaumatec, Oort, Wrocławski ITS, Comarch, Capgemini, Fundacja h/2, Nokia, Europejskie Centrum Głuchych, Neurosoft, InsERT i Sonel. Studenci realizują ponad 40 projektów. Wśród nich jest m.in. gra komputerowa polegająca na interaktywnej uprawie roślin rosnących w rzeczywistej szklarni. Gracze będą wirtualnie zlecać zadania prawdziwemu ogrodnikowi, który dla nich zajmie się użyźnianiem ziemi, sadzeniem, podlewaniem czy nawożeniem. Będą też mogli zobaczyć na wideo rozwój swojej rośliny. Zadaniem studentów jest w tym przypadku utworzenie projektu systemu 100 kamer monitorujących na bieżąco przestrzeń uprawy oraz systemu indywidualnego streamingu internetowego do aplikacji użytkowników oraz aplikacji pokazującej całość uprawy w internecie. To projekt zgłoszony przez Fundację h/2.

Studenci pracują też nad stworzeniem aplikacji mobilnej, która pomoże identyfikować miejskie utrudnienia w ruchu, takie jak zbyt długi czas oczekiwania na zmianę światła sygnalizacyjnego, brak przejść dla pieszych, za wysokie krawężniki czy np. brak podjazdu lub windy dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Projekt „Blokady miejskie” powstaje we współpracy ze specjalistami firmy Tieto.

Kolejna z grup przygotowuje elektronicznego asystenta pomagającego w nauce elementów „EcoDrivingu”. Jak tłumaczy Comarch – który zaproponował ten projekt - EcoDrive(ing) to idea jazdy pojazdami w sposób jak najbardziej efektywny pod względem zużycia paliwa i zmniejszenia poziomu emisji CO2. Uzyskuje się to m.in. poprzez zmniejszenie średnich obrotów silnika (jazda na najwyższym możliwym biegu) i hamowanie silnikiem (auta z elektronicznym sterowaniem zasilaniem paliwa, odcinają w takim wypadku dopływ paliwa), itp. Poszczególne parametry, w tym także aktualna temperatura silnika, spalanie i poziom mieszanki paliwowej, mogą być śledzone w czasie rzeczywistym przez aplikację mobilną na telefonie komórkowym. Studenci stworzą także portal społecznościowy, w którym użytkownicy aplikacji mogliby rywalizować ze sobą o jak najmniejszą emisję CO2 na danym odcinku trasy.

Około 20-25 najlepszych projektów zobaczymy na konferencji podsumowującej ten semestr. Zaplanowano ją na 22 czerwca w budynku D-20. Studenci z poszczególnych grup będą wówczas mieli około 10 minut na zaprezentowanie swojej pracy. W przerwie między oficjalnymi prezentacjami grupy będą się także pokazywać na stanowiskach ustawionych w korytarzu. – Będzie można podejść, porozmawiać, przetestować aplikację czy obejrzeć instalację, a przede wszystkim dowiedzieć się więcej na temat pracy nad nią i kim są jej twórcy – opowiada dr Maciej Nikodem z Katedry Informatyki Technicznej na Wydziale Elektroniki. 

Przed konferencją studenci będą jeszcze mieli okazję wziąć udział w szkoleniach, które pomogą im przygotować się do niej. Nauczą się na nich m.in. technik prezentacji.
- W wielu firmach, zwłaszcza tych dużych, praca zespołowa jest podstawą ich funkcjonowania. Tymczasem pracodawcy często narzekają, że absolwenci mają problemy z pracą w grupie. Nie potrafią się w niej odnaleźć. Dlatego nasza inicjatywa spodobała się firmom i chętnie ją wspierają – opowiada dr Maciej Nikodem. – Także studenci coraz częściej widzą w niej szansę dla siebie. Nie tylko na to, by nauczyć się współdziałania, ale także poznać przedstawicieli dużych firm i zobaczyć, w jaki sposób one pracują.
O części studenckich projektów będziemy mogli także przez cały tydzień słuchać na antenie Akademickiego Radia Luz Politechniki Wrocławskiej. W Studenckim Patrolu o godz. 11 od poniedziałku będą gościć przedstawiciele firm zlecających projekty i studenci, którzy je wykonują. 

W Radiu Luz wystąpią:

18.05. - projekt: "Monitorowanie, sterowanie i wizualizacja parametrów środowiska w pomieszczeniach Wydziału Elektroniki", studenci: Olga Pawłowicz, Mikołaj Jermakowicz, firma: Thaumatec, Krzysztof Berezowski. 

Studenci chcą stworzyć system monitorowania warunków środowiskowych i zużycia energii w budynku uniwersyteckim razem z pilotażowym wdrożeniem w kilku wybranych pomieszczeniach.
System zapewni monitorowanie temperatury, poziomu oświetlenia, zużycia energii (ogrzewanie, oświetlenie, inne urządzenia elektryczne), składu powietrza, obecności (np. na podstawie czujników ruchu)  w wybranych pokojach i laboratoriach w budynku C-3. Zebrane dane będą przedstawione na (trójwymiarowym) modelu budynku w aplikacji internetowej. Na podstawie zebranych wyników stworzone zostaną modele zużycia energii w różnych typach pomieszczeń (pokoje pracownicze, laboratoria, sale wykładowe).

19.05. - projekt: "OCR for graphs" oraz "Focus meter", studenci: Łukasz Korycki i Maciej Baj, firma: Nokia, Mateusz Jaworski.

Focus Meter to aplikacja na telefon, która umożliwia monitorowanie w czasie spotkania poziomu zainteresowania uczestników. Każdy uczestnik spotkania, co określony interwał czasu, może swoim telefonem wyrazić opinie na temat prowadzonej prezentacji. Zbiorcze statystyki dostępne są na serwerze aplikacji i mogą służyć jako wskazówka dla organizatorów spotkania. 

"OCR for graphs" to narzędzie, które będzie potrafiło rozpoznać teksty i symbole ze zdjęcia tablicy, a następnie przekonwertuje je do jakiejś określonej struktury danych, którą łatwo będzie można poddać dalszej automatycznej obróbce.

20.05 - projekt: aplikacja - "Budżet domowy", studenci: Maks Knoski i Piotr Danowski, firma: InsERT, Mateusz Biliński.

21.05 - projekt: "Modelowanie i rozpoznawanie nietypowych zachowań dzieci", doktorantka Aleksandra Postawka, firma: Microsoft, Rafal Czuprynski

Badania obejmują dzieci, u których zdiagnozowano niskofunkcjonujący autyzm. Celem projektu jest próba przynajmniej częściowego usamodzielnienia tych dzieci przez zbudowanie systemu pozwalającego na nadzór dziecka, wykrywanie potencjalnych zagrożeń, translację niezrozumiale okazywanych emocji i obrazowanie wykonania kolejnych kroków złożonych czynności. 

22.05 - Projekt: "Blokady miejskie", student: Łukasz Merta, firma: Tieto, Filip Matusiak.

lucy