Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Drukuj

Czego sobie życzymy na Nowy Rok?

30.12.2014 | Aktualizacja: 14.12.2015 10:04

(fot. Krzysztof Mazur)

O życzenia dla pracowników, studentów i całej społeczności Politechniki Wrocławskiej poprosiliśmy dziekanów poszczególnych wydziałów i dyrektorów Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych


Trocka-Leszczyńska.jpg
Profesor arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska - dziekan Wydziału Architektury (W1)
Nadchodzący Nowy Rok 2015 otwiera przed nami nowe perspektywy i możliwości. Otoczeni kręgiem rodziny i przyjaciół przeżywamy czas tworzenia planów na przyszłość. Pragnę życzyć uczelni i społeczności akademickiej urzeczywistnienia nie tylko najśmielszych i najbardziej nowatorskich spośród tych zamiarów, ale również spełnienia osobistych pragnień i marzeń. Chciałabym, aby w roku jubileuszu 70-lecia Politechniki Wrocławskiej wzmacniała się więź akademicka, pogłębiana współpracą między naszymi wydziałami, byśmy konstruowali wspólny gmach wiedzy oparty nie tylko na tradycji, ale również na naukowym eksperymencie, kulturze i pięknie. 
Hoła.jpg
Profesor Jerzy Hoła - dziekan Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego (W2)
Naszej uczelni życzę, żeby nadchodzący rok był nie mniej dobry, jak ten obecny: stabilności finansowej, dynamicznego rozwoju, dobrego jej postrzegania przez kandydatów na studia, a także przez szeroko rozumiany przemysł. Aby widział w Politechnice potrzebnego, wręcz niezbędnego partnera do wspólnych przedsięwzięć.
Wydziałowi chciałbym życzyć tego samego, co uczelni, bo przecież wydział funkcjonuje w organizmie Politechniki i ją tworzy. W rok 2015 wchodzimy (po 46 latach istnienia instytutów) z nową katedralną i zakładową strukturą organizacyjną. Jest to zmiana ogromna, może jeszcze nie do końca przez wszystkich zrozumiana. Życzę więc, żeby pozytywnie przełożyła się na rozwój naszego wydziału na wszystkich polach, żebyśmy, jako społeczność, szybko zauważyli jej pozytywy.
Dla siebie chciałbym, żeby w 2015 roku wszystkie poczynania pracowników, doktorantów i studentów wydziału kończyły się powodzeniem. Pragnę i życzę tego z całego serca. Mam bardzo dobrych i kochanych doktorantów i studentów, sprawiają mi naprawdę dużo radości – chciałbym, żeby tacy byli nadal.
Trochimczuk.jpg
Profesor Andrzej Trochimczuk - dziekan Wydziału Chemicznego (W3)
Z okazji nachodzącego Nowego Roku życzę profesorom i całej kadrze naukowej Politechniki Wrocławskiej wybitnie zdolnych studentów, środków finansowych na prowadzenie badań naukowych i działalność dydaktyczną, zdobywania prestiżowych grantów oraz osiągania jak najlepszych wyników naukowych.
Niech Nowy Rok stworzy możliwości realizacji wszystkich planów i zamierzeń, dzięki którym nasza uczelnia umocni jeszcze bardziej swoją pozycję w rankingach najlepszych uczelni w Polsce.
Specjalne życzenia kieruję do młodych naukowców Wydziału Chemicznego, aby wykorzystali swą energię do realizacji planów awansu naukowego.

Wszystkim pracownikom życzę dużo zdrowia, oraz wszelkiej pomyślności.
Zarzycki.jpg
Profesor Jan Zarzycki - dziekan wydziału Elektroniki (W4) 
Czego życzę uczelni: Aby - tak jak przez ostatnie sześć lat - nadal rozkwitała w aspektach:
• jej międzynarodowej i krajowej pozycji jako europejski uniwersytet badawczy i technologiczny,
• sukcesów dokonań jej kadry naukowej w skali międzynarodowej i krajowej,
• sukcesów jej doktorantów i studentów.
Czego życzę wydziałowi:
• pracownikom: dalszych sukcesów naukowych, ale także i satysfakcji z ich dokonań dydaktycznych, kreujących nie "pasywną", ale "aktywną" motywację studentów do pozyskiwania wiedzy,
• studentom: aby czuli się jak najlepiej w atmosferze kreowanej przez wydział, zarówno w zakresie procesu dydaktycznego, ale też w zakresie miłego i przyjaznego kontaktu z administracją wydziału i jak najlepszej i owocnej współpracy samorządu studenckiego z władzami wydziału, oraz w osiąganiu kolejnych sukcesów w zakresie ich aktywności (koła naukowe, osiągające sukcesy na skalę międzynarodową i krajową), która - tu deklaruję - będzie nadal wspierana.
Czego życzę sobie:
• w aspekcie naukowym - dalszej inspiracji, w znacznej mierze kreowanej przez młode pokolenie pracowników kierowanej przeze mnie katedry,
• w aspekcie dydaktycznym - satysfakcji z możliwości przekazywania wiedzy, która - jak wierzę - będzie przydatna studentom zarówno w aspekcie poznawczym, ale też w ich przyszłych karierach zawodowych,
• jako "urzędnikowi" (o nazwie "dziekan") - osiągnięcia sukcesu w niełatwym wdrażaniu zarządzania procesowego na wydziale.
Rebizant.jpg
Profesor Waldemar Rebizant - dziekan Wydziału Elektrycznego (W5)
Wkraczamy w rok 2015, rok jubileuszowy, rok wielu wyzwań, m.in. wdrażania systemu ZSI i tworzenia nowych programów studiów. Rok, w którym chcemy rozszerzyć współpracę badawczą z wieloma firmami i starać się o nowe projekty, dzięki czemu możliwy będzie dalszy rozwój wydziału i realizacja strategii jego rozwoju.
Mam nadzieję, że rok 2015 da nam wiele satysfakcji z pracy, pozwoli spełniać marzenia i będzie pełen sukcesów, tak zawodowych, jak i osobistych.
Danielewicz.jpg
Profesor Jan Danielewicz - dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska (W7)
W Nowym Roku 2015 życzę wszystkim pracownikom i studentom zdrowia, pomyślności i spełnienia marzeń, a szczególnie życzę nam wszystkim zwiększenia ilości miejsc parkingowych i mniej POLON-u na co dzień.

Szalbierz.jpg
Dr hab. Zdzisław Szalbierz, prof. PWr - dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania (W8)
Politechnice życzę, by królowała na każdym polu – naukowym i dydaktycznym pośród innych uczelni. I żeby jej rządy były zawsze mądre i dobre dla nas wszystkich bez wyjątku.
Wydziałowi życzę siły i uporu w pokonywaniu kolejnych szczytów, a wszystkim pracownikom poczucia jedności i przynależności do tego wyjątkowego miejsca. Mam nadzieję, że przyszły rok będzie dla nas łaskawy i przyniesie wiele dobrych zdarzeń i powodów do radości.
Wszystkim i każdemu z osobna życzę za każdym razem tego samego – zdrowia i bliskości. Pamiętajmy o tym, że zawsze liczy się przede wszystkim CZŁOWIEK. Bądźmy dla siebie wyrozumiali i traktujmy się z szacunkiem.
Gnutek.jpg
Profesor Zbigniew Gnutek - dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (W9)
Zazwyczaj życzenia, w tym i noworoczne, pełne są tego, czego Adresatom brakuje.
A czego brakuje Politechnice? Można by powiedzieć, że nic. Nic, bo istnieje pod własnym sztandarem i to w dobrej kondycji, bo jesteśmy silni naszą pracą i jej wynikami, bo szanują nas przyjaciele, bo nienawidzą nas wrogowie (widocznie czegoś nam zazdroszczą), bo nie brak nam pomysłów, zdolnej młodzieży, a dysponenci środków są dla nas hojni.
Ale może jednak coś by się przydało ze skarbca pomyślności?
No cóż, przydałoby się: trochę czasu na refleksję, która skutkuje wytyczeniem celów „na miarę Nobla”; wzajemnej życzliwości, by ciężka praca była efektywna, a jej skutki cieszyły wielu; stabilnych i spójnych wizji naszej edukacji, niekoniecznie objawianych nam pod hasłem unifikacji; trochę odpoczynku od „życzliwych kontroli”, by był czas na załadowanie przysłowiowych „taczek”.
Tak więc mojej Alma Mater życzę, by omijały ją burze, wichry i pioruny. Nie życzę jej beztroskiej ciszy, bo usypia, spokoju, bo rozleniwia, bezwzględnego bogactwa bo obojętnieje się na niedostatek innych. Życzę normalności.
Mojemu wydziałowi życzę zaś, by się „ułożył” w nowej strukturze organizacyjnej, by każdy znalazł w niej takie miejsce, w którym najlepiej się „zrealizuje”.
Moim kolegom życzę awansów, doktoratów, habilitacji i tytułów. Oby były one zadatkami na pomyślność osobistą i pomyślność wydziału.
Życzę, by udało się stworzyć wizję wydziału, którą wszyscy zaakceptują i będą realizować, a w wizji tej będzie miejsce dla różnych działów energetyki, kriogeniki, mechaniki i budowy maszyn, lotnictwa i innych specjalności. Życzę, by wbrew przeciwnościom nie tracić z oczu wizji własnego budynku, oraz by spełniły się marzenia o dostępie do lotniska. Życzę też, by udało się znaleźć skuteczną drogę do lepszej oceny (kategorii) wydziału i do takich programów (grantów) badawczych, by było za co badania prowadzić.
Każdemu z Koleżanek i Kolegów życzę zdrowia i pomyślności osobistej.
Jako nauczyciel życzyłbym sobie, by dydaktyka była najważniejsza i by mieć na nią czas. Na przygotowanie nowych wykładów, podręczników, laboratoriów. By nie zgubić tych sygnałów z życia, które wskazują, jakie umiejętności powinienem rozwijać wśród młodzieży.
Jako naukowiec marzę o tym, bym miał czas i siły na dokończenie rozpoczętych książek.
Chlebus.jpg
Profesor Edward Chlebus - dziekan Wydziału Mechanicznego (W10)    
W nadchodzącym 2015 roku wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Politechniki Wrocławskiej życzę realizacji planów zarówno na niwie osobistej, jak i zawodowej.
Życzę Państwu spełnienia marzeń, satysfakcji z podjętych wyzwań, a także rozwijania swoich pasji. Jako dziekan Wydziału Mechanicznego życzę sobie, aby nasz wydział rozwijał się za sprawą ciekawych projektów badawczych, wielu grantów, zaangażowania kadry naukowej, jak i samych studentów.
Hotloś.jpg
Profesor Marian Hotloś - dziekan  Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (W11)
Politechnice Wrocławskiej życzę, aby rok 2015, rok jubileuszowy, był najlepszym w 70-letniej historii uczelni.
Wydziałowi życzę, aby dalej tak dynamicznie się rozwijał, zdobywał kolejne uprawnienia i uczynił znaczący krok w kierunku uzyskania kategorii A+.
Pracownikom życzę sukcesów naukowych, zdobycia grantów i projektów na miarę ich ambicji i możliwości, zdolnych i chętnych studentów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Studentom życzę, aby studia na naszym wydziale dawały im wiele satysfakcji, by osiągali jak najlepsze wyniki w nauce i by w 2015 roku uzyskali jeszcze więcej stypendiów Ministra NiSW.
Dziedzic.jpg
Profesor Andrzej Dziedzic - dziekan Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki (W12)
Życzę uczelni: Wejścia do grona stu najlepszych uczelni europejskich. Dobrych relacji i obopólnie korzystnej współpracy z MNiSW, urzędami centralnymi, władzami lokalnymi i miejskimi oraz otoczeniem gospodarczym, udanego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
Społeczności akademickiej PWr: Błyskotliwych pomysłów i doskonałej ich realizacji. Docenienia przez przełożonych, współpracowników i studentów. Satysfakcji z pracy na Politechnice Wrocławskiej.
Wydziałowi Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki: Nowego Roku spełniającego wszelkie niesprzeczne marzenia pracowników i studentów, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

Sobie: Doby dłuższej o kilka godzin, czyli umiejętności efektywniejszego wykorzystania czasu, który jest mi dany.
Kaźmierczak.jpg
Dr hab. Andrzej Kaźmierczak, profesor PWr, dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego PWr w Legnicy
Szanowni Państwo! Nadszedł czas, gdy kończy się rok 2014. W tych dniach każdy z nas pragnie rodzinnego ciepła. Wszyscy życzymy sobie nawzajem zdrowia i chwil szczęścia, które zawsze towarzyszą przełomowi roku. Wspólnie witamy nowy rok 2015. Takich pięknych, szczęśliwych i pełnych radości chwil w ostatnim dniu 2014 roku oraz pomyślnego Nowego Roku życzę całej społeczności akademickiej, w szczególności moim współpracownikom w Legnicy i studentom.
Dla Politechniki w Legnicy nadszedł czas przemian. Już w pierwszych dniach nowego roku będziemy świadkami powstania Wydziału Techniczno-Przyrodniczego w Legnicy. Nadchodzi czas podniosły - oto Politechnika Wrocławska w Legnicy powołuje nowy wydział W13. Życzę wszystkim pracownikom ośrodka legnickiego i studentom, aby ta przemiana odbyła się z radością i optymistycznym spojrzeniem w przyszłość, która maluje się w jasnych barwach. Mam nadzieję, że zechcecie Państwo na tej drodze przemian przyjąć moją pomoc. Szczęśliwego Nowego Roku 2015.
Pawłowski.jpg
Dr Maciej Pawłowski – dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego PWr w Jeleniej Górze
Wszystkim przyjaciołom Politechniki, pracownikom, studentom i całej społeczności akademickiej naszej uczelni życzę wszelkiej pomyślności i spełnienia wszystkich zamierzeń w nowym 2015. Sobie w przyszłym roku życzę sprawnego naboru na nowy kierunek i równie sprawnego uruchomienia nowego wydziału, a także trochę spokoju.

Doc. dr Andrzej Figiel, dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego PWr w Wałbrzychu
Jego Magnificencji Rektorowi i Senatowi naszej uczelni i wszystkim jej pracownikom, a nade wszystko – żakom tym, którzy rozpoczynają swoją przygodę z nauką, ale i doktorantom, którzy rozsmakowali się już w tajnikach wiedzy politechnicznej – życzę by nasza Politechnika Wrocławska zajmowała czołowe miejsca w międzyuczelnianych rankingach, bezkonkurencyjności w odkrywaniu myśli naukowych, a tym samym dumy, że należymy właśnie do tej społeczności akademickiej.
Podobnie i zamiejscowemu ośrodkowi w Wałbrzychu życzę trafnych naborów, autentycznego pędu do nauki całej braci studenckiej, genialnych odkryć w atmosferze zdrowej konkurencji.
Całej kadrze dydaktycznej, z takim mozołem codziennie dojeżdżającej do Wałbrzycha, życzę radości w odkrywaniu młodych talentów oraz pielęgnowania i podsycania każdej nowej iskierki geniuszu, która kiedyś rozbłyśnie ogromnym płomieniem.
Pracownikom naszego ośrodka życzę, aby ich serdeczność, szczery uśmiech, a przede wszystkim kompetencje sprawiały, żeby nic nie zakłócało toku nauki i nie zniechęcało naszych studentów do studiowania.
Sobie życzę otwartości na wszelkie wyzwania, innowacje oraz szerokich kontaktów z samorządem studenckim.
Życzę nam wszystkim pokory w osiąganiu celów i dumy ogromnej z każdego sukcesu, a Nowy Rok niech darzy nas optymizmem.
red, zdjęcia: Krzysztof Mazur