Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Drukuj

Prof. Maciej Chorowski dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

08.04.2016 | Aktualizacja: 13.04.2016 08:55

Prof. Maciej Chorowski, nowy dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (fot. MNiSW)
Naukowiec z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej w piątek został wybrany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. To instytucja wspierająca tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii poprzez finansowanie projektów badawczo - rozwojowych
 
– To, nad czym NCBR musi obecnie pracować, da się sprowadzić do jednego słowa: komercjalizacja. Z sukcesem będziemy mieli do czynienia nie wtedy, gdy dokładnie rozliczymy projekt, ale gdy uda się skutecznie go skapitalizować – mówił prof. Chorowski podczas piątkowej konferencji prasowej w Warszawie.
 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podkreślił, że NCBR będzie odgrywał kluczową rolę w planie rozwoju Polski. – Musimy zbudować pomost między polską gospodarką a polską nauką. Rolą prof. Chorowskiego będzie skierowanie odpowiedniego strumienia środków finansowych – dodał minister.
 
Prof. Maciej Chorowski jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów kontynuował karierę naukową na naszej uczelni. Był asystentem w dawnym Instytucie Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, a następnie adiunktem. W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 2002 r. został profesorem nadzwyczajnym Politechniki Wrocławskiej. W 2009 r. uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.
 
Na Politechnice Wrocławskiej pełnił funkcje m.in. prodziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej (2002-2005), dziekana Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (2005-2012), dyrektora dawnego Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych (w latach 2012-2014), a od 2014 r. – kierownika Katedry Inżynierii Kriogenicznej, Lotniczej i Procesowej.
 
Od 1998 r. współpracował z CERN m.in. jako członek kadry (Member of Personnel), w latach 1996-1997 na stanowisku Scientific Associate. W 2007 r. był pełnomocnikiem MNiSW ds. infrastruktury badawczej w CERN. Był także inicjatorem i jednym z twórców Wrocławskiego Parku Technologicznego, gdzie w latach 2002-2011 pełnił funkcję prezesa.
 
Prof. Chorowski jest członkiem m.in. Komitetu Sterującego NCBiR, Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, Komitetu Wykonawczego Fusion for Energy (F4E) i Komitetu Finansowego CERN, a także zespołów doradczych w MNiSW (ds. Mapy Drogowej i ds. Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych) i komitetów redakcyjnych Indian Journal of Cryogenics oraz Journal of Power Engineering.
 
W latach 2009-2015 kierował ponad dwudziestoma projektami badawczymi krajowymi i europejskimi. Jest autorem lub współautorem 171 publikacji, pięciu patentów oraz 55 prac niepublikowanych.
 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Została powołana latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. NCBR wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań i technologii poprzez finansowanie projektów badawczo - rozwojowych, ukierunkowanych na zacieśnienie współpracy sektora nauki i gospodarki. Zarządza programami badań stosowanych oraz wspierającymi rozwój kadry naukowej, ułatwiając aktywność badawczą w Polsce oraz poza granicami kraju.

​r