Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Drukuj

Na PWr o najnowszych technologiach budowlanych

21.06.2016 | Aktualizacja: 21.06.2016 12:03

Technologia i organizacja robot budowlanych oraz nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie to tylko cześć tematów, które znalazły się w programie konferencji naukowo-technicznej „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych”. Trzydniowe spotkanie rozpocznie się 22 czerwca na Politechnice Wrocławskiej
Konferencja ma być okazją do prezentacji osiągnięć naukowych, wymiany poglądów, doświadczeń  i efektów praktycznych łączących się z tematyką technologii i organizacji budowy. W trakcie konferencji będą omawiane m.in. kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w budownictwie, nowoczesnymi rozwiązaniami materiałowymi i technologicznymi czy procesem inwestycyjnym.
Obrady rozpoczną się o godz. 11.15 i będą prowadzone w Auli Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27) oraz w sali konferencyjnej hotelu „Ibis Styles Wrocław Centrum” (pl. Konstytucji 3 Maja).
Program konferencji można znaleźć tutaj.
Organizatorem konferencji jest Zakład Technologii i Zarządzania w Budownictwie PWr.
Jubileusz prof. Czaplińskiego
Konferencja będzie połączona z obchodami jubileuszu 90-lecia urodzin prof. Kazimierza Czaplińskiego, który w latach 1972 – 1996 kierował Zakładem Metod Projektowania i Realizacji Obiektów Budowlanych Politechniki Wrocławskiej.
Prof. Czapliński jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, a pracę na naszej uczelni rozpoczął w 1957 r. Dziesięć lat później obronił rozprawę doktorską i został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 1971 r. został mianowany na stanowisko docenta, a w roku 1990 otrzymał tytuł naukowy profesora. W 1995 r. otrzymał powołanie na stanowisko profesora zwyczajnego Politechniki Wrocławskiej.
W czasie swojej pracy na PWr był m.in. odpowiedzialny za budowę gmachu Instytutu Budownictwa, pełniąc funkcję „seniora budowy”, był zastępcą dyrektora Instytutu Budownictwa ds. badań naukowych i współpracy z przemysłem, a w latach 1993-1996 także dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.
Dorobek publikacyjny prof. Czaplińskiego liczy ponad 150 pozycji, w tym trzy książki. Wypromował  czterech doktorów i ponad 200 magistrów. Jest autorem licznych i recenzji wydawniczych, recenzji prac doktorskich, habilitacyjnych, opinii do tytułów naukowych i doktoratów h.c.
Po przejściu na emeryturę jeszcze przez wiele lat prowadził wykłady dla studentów oraz był opiekunem wielu prac magisterskich. Do dzisiejszego dnia aktywnie uczestniczy w działalności wydziału, wspierając go swoim doświadczeniem. Ponadto jest członkiem Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
mc