Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Drukuj

Miliony na badania z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej

04.07.2016 | Aktualizacja: 04.07.2016 12:51

(fot. Iwona Szajner)

Blisko 67 mln zł dofinansowania na projekty badawcze zyska konsorcjum naukowe „EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC”, którego koordynatorem jest Politechnika Wrocławska. Pieniądze pochodzą z unijnego Programu Inteligentny Rozwój i zostały przyznane w ramach konkursu organizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

„EMC-LabNet – Polska Sieć Laboratoriów EMC” to wspólny projekt jednostek naukowo-badawczych i wyższych uczelni, które mają infrastrukturę badawczą oraz największy potencjał naukowy i doświadczenie w badaniach z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), w tym m.in. własności urządzeń, systemów i instalacji wojskowych, lotniczych, morskich, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
W skład konsorcjum wchodzą Politechnika Wrocławska (jako koordynator), Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni, Politechnika Białostocka, Politechnika Rzeszowska i Wojskowa Akademia Techniczna.
Wśród celów badawczych „EMC-LabNet” znalazły się m.in. modelowanie zjawisk elektromagnetycznych, określanie właściwości elektromagnetycznych materiałów i substancji, opracowanie inteligentnych materiałów i substancji na potrzeby kompatybilności elektromagnetycznej i określenie uwarunkowań konstrukcyjnych urządzeń i systemów pod kątem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Wśród członków konsorcjum został wyznaczony szczegółowy podział specjalizacji w zakresie prowadzonych prac. Politechnika Wrocławska skupi się na urządzeniach telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, teleinformatycznych, motoryzacyjnych, elektroenergetycznych oraz elektronice użytkowej i sprzęcie powszechnego użytku (np. AGD).
Centrum Techniki Morskiej zajmie się badaniami w zakresie urządzeń morskich przeznaczonych dla jednostek pływających i urządzenia wojskowej techniki morskiej. Politechnika Białostocka skupi się na generacji wyładowań piorunowych i ochronie przed tymi wyładowaniami, Politechnika Rzeszowska statkami powietrznymi i urządzeniami lotniczymi, a WAT urządzeniami wojskowymi i techniką wojskową.
Przyznane dofinansowanie pozwoli naszej uczelni m.in. na zakup i uzupełnienie aparatury oraz wyposażenia komory bezodbiciowej (SAC), zakup stanowiska do badania odporności zjawiska elektromagnetycznego występującego na przyłączach elektroenergetycznych, zakup stanowiska do badania urządzeń multimedialnych oraz zakup i aktualizację oprogramowania sterującego stanowiskami badawczymi przetwarzającymi dane.
Do konkursu zorganizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” zgłoszono siedem projektów. Ostatecznie dofinansowanie przyznano pięciu z nich, a propozycja złożona przez konsorcjum z udziałem Politechniki Wrocławskiej otrzymała najwyższą ocenę.
mc