Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Drukuj

Nagroda premiera dla naukowców z Politechniki Wrocławskiej

02.08.2016 | Aktualizacja: 08.08.2016 08:43

Zastosowanie silnika synchronicznego zaprojektowanego przez zespół prof. Jana Zawilaka (fot. materiały PWr)
Prof. Jan Zawilak z Wydziału Elektrycznego wraz z zespołem (Ryszard Biernacki, Andrzej Herbut, Jarosław Kuźniar, Marek Witek, Tomasz Zawilak) został laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Otrzymał pierwszą nagrodę za osiągnięcia naukowo-techniczne za projekt "Energooszczędne silniki synchroniczne wzbudzane magnesami trwałymi"
Zespół prof. Jana Zawilaka od wielu lat opracowuje, rozwija i wdraża do przemysłu oryginalne koncepcje modernizacji napędów elektrycznych dużej mocy w przemyśle wydobywczym. Prace badawcze zainicjowano w ramach realizowanego projektu POIG "Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa", którym kierował prof. Andrzej Demenko. Naukowcy opracowali metodę projektowania magnetowodów z magnesami trwałymi umieszczonymi w żłobkach wirnika.
Metoda projektowania polegała na numerycznym, wielowariantowym badaniu rozkładu pola magnetycznego i na tej podstawie wyborze wariantu o najmniejszych zawartościach harmonicznych przestrzennych tego pola, minimalizacji momentu zaczepowego oraz maksymilizacji parametrów energetycznych.
Modernizując wzbudzenie magnesami trwałymi silników synchronicznych uzyskano znaczne oszczędności energii elektrycznej układów napędowych i zwiększenie sprawności samego silnika. Potwierdzają to dane eksploatacyjne pracy silników w zakładach przemysłowych współpracujących z zespołem Politechniki Wrocławskiej, wśród których są Fabryka Silników Elektrycznych BESEL, Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica-Makoszowy oraz KGHM.
To nie pierwsza nagroda otrzymana przez zespół kierowany przez prof. Zawilaka. W 2006 r. badacze z Politechniki Wrocławskiej otrzymali Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za opracowanie i wdrożenie "Dwubiegowych silników synchronicznych o biegunach wydatnych napędzających wentylatory głównego przewietrzania kopalń".
Nagrody premiera zostały ustanowione - z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk - w 1994 roku. W tym roku za działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną, rozprawy habilitacyjne i doktorskie nagrodzono w sumie 44 naukowców, artystów i zespołów badawczych.
MC