Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wspomnienia

Drukuj

Zmarł profesor Jan Kmita

14.12.2015 | Aktualizacja: 15.12.2015 12:48

Profesor Jan Kmita (fot. archiwum PWr)

10 grudnia 2015 roku w wieku 93 lat zmarł były rektor Politechniki Wrocławskiej – profesor Jan Kmita. Był wybitnym autorytetem w dziedzinie inżynierii mostowej i projektantem m.in. wrocławskiego mostu Pokoju. Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 13.00
Studia rozpoczął w roku akademickim 1945/46 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, a potem kontynuował na Politechnice Wrocławskiej, na której w 1950 r. uzyskał tytuł mgr. inż. budownictwa lądowego. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął w 1955 r. uzyskując kolejno tytuł adiunkta PWr (1958 r.), stopień doktora nauk technicznych (1960), stopień docenta na Politechnice Warszawskiej (1962), tytuł profesora nadzwyczajnego (1969) i tytuł profesora zwyczajnego (1977).
Na Politechnice Wrocławskiej pełnił funkcję m.in. prodziekana ds. dydaktyki w latach 1963-64, prodziekana ds. nauki w latach 1968-71 i dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego (1968-71). W latach 1971-81 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Lądowej, a w latach 1984-90 sprawował funkcję rektora Politechniki Wrocławskiej. W latach 1989-90 był przewodniczącym autonomicznej Konfederacji Rektorów Wyższych Szkół technicznych w Polsce.
W trakcie swojej kariery zawodowej należał m.in. do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Komitetu Nagród Państwowych, Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Opublikował m.in. 120 prac naukowych i trzy podręczniki naukowe, które do tej pory są źródłem ważnych informacji dla polskich projektantów mostów. Rezultatem jego badań jest także sześć patentów.
Profesor Kmita wypromował jedenastu doktorów, z których kilku zostało na uczelni. Wśród nich są m.in. prof. Jan Biliszczuk, prof. Czesław Machelski i prof. Jan Bień, obecny kierownik Katedry Mostów i Kolei.
Za wybitne osiągniecia naukowe profesor Kmita otrzymał m.in. tytuły doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej (1993), Politechniki Krakowskiej (2000), Politechniki Wrocławskiej (2000) oraz Papieskiego Fakultetu Wydziału Teologicznego we Wrocławiu (2004), a także Medal im. Profesora Stefana Kaufmana (2001) oraz Medal ZMRP za wybitne osiągnięcia w mostownictwie (1998).
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 16 grudnia, o godz. 13.00, w kościele pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu.
Michał Ciepielski