Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Wspomnienia

Drukuj

Żegnamy doktora Jerzego Wartalskiego

30.06.2016 | Aktualizacja: 30.06.2016 15:59

Dr inż Jerzy Wartalski

22 czerwca zmarł dr inż. Jerzy Wartalski, nauczyciel akademicki w Katedrze Wodociągów i Kanalizacji na Wydziale Inżynierii Środowiska PWr. Pogrzeb odbędzie się 2 lipca w Miłoszycach
Zmarłego naukowca wspominają jego przyjaciele z wydziału:
"Droga życiowa ś.p. Jerzego Wartalskiego rozpoczęła się 27 stycznia 1949 roku w Pabianicach. Odbył wzorcową edukację zawodową, którą rozpoczął w 1963 roku w Zasadniczej Szkole Rzemiosł Budowlanych nr 3 w Łodzi, a następnie kontynuował w Technikum Budowlanym nr 2 w Łodzi, w specjalności instalacje sanitarne. Maturę uzyskał w 1969 roku i rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej, które ukończył z wyróżnieniem w 1974 roku. Wydział Inżynierii Sanitarnej miał wówczas największą  w Polsce renomę stworzoną przez ś.p. Profesorów: Gabryszewskiego, Mańczaka, Mielcarzewicza, Kowala, Kempę i innych, i ściągał do Wrocławia młodzież z całego kraju.
Pracę zawodową ś.p. Jerzy Wartalski rozpoczął bezpośrednio po zdobyciu dyplomu magistra inżyniera urządzeń sanitarnych (1974 r.) w Instytucie Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej, początkowo jako asystent, a następnie starszy asystent (1975) naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Zaopatrzenia w Wodę i Usuwania Ścieków, kierowanym przez ś.p. prof. dra hab. inż. Edwarda Wł. Mielcarzewicza. W 1976 roku ukończył Studium Podyplomowe z Naukoznawstwa i Pedagogiki. Rozprawę doktorską z zakresu podstaw optymalizacji kanalizacji obronił z wyróżnieniem w  1983 roku, zdobywając stopień doktora nauk technicznych i awansował na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego.
Działalność dydaktyczna ś.p. Jerzego Wartalskiego - jako nauczyciela akademickiego, obok działalności naukowej, była głównym źródłem Jego sukcesów zawodowych. Prowadził wykłady, ćwiczenia projektowe, seminaria i dyplomy z zakresu takich przedmiotów, jak: wodociągi, kanalizacja, odwodnienia terenów, gospodarka wodno-ściekowa zakładów przemysłowych. Jest współautorem dwóch podręczników akademickich, a także autorem kilku programów komputerowych do wspomagania projektowania systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Był w tej nowej specjalności naukowej prekursorem w skali Wydziału Inżynierii Środowiska. Organizator i opiekun licznych wycieczek dydaktycznych studentów, a także wielu rajdów „Kanalarza”. Dał się poznać jako „spiritus movens” - dusza towarzystwa, świetny kawalarz i wspaniały kompan. W swojej 40-letniej pracy dydaktycznej wypromował ponad 120 inżynierów i magistrów inżynierów środowiska, a także  uczestniczył w przygotowaniu  kilku prac doktorskich – jako konsultant z zakresu obliczeń numerycznych czy zastosowań matematyki (dzisiaj powiedzielibyśmy, że „pełnił funkcję promotora pomocniczego”). Owocem Jego działalności naukowej jest autorstwo bądź współautorstwo 35 publikacji, a także 39 prac naukowych niepublikowanych – jako raportów z prac badawczych, zrealizowanych głównie na potrzeby gospodarki narodowej i przemysłu. Za działalność dydaktyczną i organizatorską oraz naukowo-badawczą został wyróżniony licznymi nagrodami Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej, Dziekana Wydziału i Dyrektora Instytutu.
Obok pracy zawodowej na Politechnice Wrocławskiej prowadził szeroką działalność inżynierską, m.in. we własnej firmie pod nazwą Biuro Projektowe „KANWOD”, wykonującą projekty budowlane, ekspertyzy i opinie oraz prowadzącą nadzory inwestorskie i autorskie w zakresie zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków, melioracji, gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska. Posiadał pełne uprawnienia instalacyjne - projektowe i wykonawcze, a także uprawnienia: Rzeczoznawcy Budowlanego i Rzeczoznawcy PZIiTS. Był też członkiem Komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Od 2002 roku był członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - Oddziału dolnośląskiego. Doskonały organizator – jako kierownik prac, negocjator w sporach – jako biegły sądowy, wybitny - twórczy inżynier. Jest autorem ponad 350 wdrożonych projektów, ekspertyz i opinii technicznych.
Dał się też poznać jako prawy, bezkompromisowy i odważny Człowiek, m.in. uczestnik strajku okupacyjnego na Politechnice, po ogłoszeniu stanu wojennego, w grudniu 1981 roku. Tracimy w Nim wybitnego nauczyciela akademickiego, naukowca i zasłużonego inżyniera, ale także Męża i Ojca trójki dzieci – dwóch synów i córki (obecnie doktorantki na PWr.) – wszyscy są absolwentami Politechniki Wrocławskiej.
Żegnaj Przyjacielu, pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci."
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 2 lipca o godzinie 10 w kościele parafialnym w Miłoszycach k. Jelcza-Laskowic.

red.